Planleggingsliste – årsmøte

Planleggingsliste – årsmøte

Legg til og fjern linjer og oppgaver for å tilpasse listen etter behov.

Oppgave

Ansvarlig

Frist

Kunngjøring/ innkalling årsmøtet
Sjekk behov for vedtektsendringer
Sjekk at valgkomité er i gang
Gå gjennom innsendte saker
Kontakte revisor
Oppdatere medlemsregisteret med andeler
Skrive årsmelding
Skrive arbeidsplan
Få valgkomiteens innstilling
Lage stemmesedler
Skrive og sende ut årsmøtepapirer
Finne møteleder
Booke lokale
Ordne servering
Kjøpe gaver og takke avgåtte styremedlemmer
Registrere stemmeberettigede og fullmakter
Finn ordstyrer, referent, tellekorps
Skrive protokoll
Sørge for underskrift på protokoll
Oppdatere Brønnøysundregisteret
Oppdatere kontaktinformasjon på nettsiden
Sende ut protokoll fra årsmøtet
Oppdatere fiskereglene på nettsiden
Kunngjøre vedtak
Sende ut pressemelding om årets fiskeregler og evt. andre viktige vedtak
en_USEnglish