Fiskekort og fangstmeldinger for meldepliktige vassdrag til Miljødirektoratet

Fangstrapportering

Alle som fisker anadrom laksefisk plikter å sende skriftlig oppgave over fangsten til bruk for den offisielle statistikken. Ved fiske etter anadrom laksefisk i vassdrag gjelder meldeplikt

Les mer "

Fiskekort og driftsplanlegging

Fiskekortløsning med rapportering til Statens naturoppsyn ligger i Fishrecord. Fishrecord er også tilgjengelig som nettløsning. I vassdrag med selvreproduserende bestander av anadrom laksefisk,

Les mer "
nb_NONorwegian