Om Fishrecord

Fishrecord er en nettbasert tjeneste utviklet for rettighetshavere eller andre aktører som forvalter fiskeressursene på vegne av rettighetshaverne gjennom salg av fiskekort og rapportering av fangst i vassdrag.

Elektroniske fiskekort og enkel fangstrapportering gjort på mobil eller bærbar PC uten andre verktøy enn nettleser og Internett-tilgang. SMS-varsling og automatisk genererte fangstrapporter klare for overføring til f.eks. Miljødirektoratet

Tjenesten fungerer helt uavhengig av eksterne tjenester, og kan driftes gjennom fishrecord.no av både landslag, utmarkslag, jeger- og fiskelag, fiskere og elveoppsyn. For de som ønsker det hjelper vi gjerne med å integrere fiskerekord på egen nettside.

nb_NONorwegian