Fangstrapportering

Alle som fisker anadrom laksefisk plikter å sende en skriftlig oppgave over fangsten til bruk for den offisielle statistikken.

Ved fiske etter anadrom laksefisk i vassdrag er meldeplikten pålagt rettighetshaverne. Fiskeren på sin side plikter å redegjøre for fangsten til rettighetshaver.

Rettighetshaverne, i form av felles forvaltning eller elveeierlaget, skal uoppfordret innen to uker etter siste fiskedag sende oppgave over fangsten i vassdraget til Statsforvalteren. Vassdrag som ikke melder fangst skal som hovedregel ikke åpnes for fiske, jfr. forskrift om redskap mv for laksefiske § 1.

Legg igjen en kommentar

nb_NONorwegian