Fangstrapportering

Alle som fisker anadrom laksefisk plikter å sende en skriftlig oppgave over fangsten til bruk for den offisielle statistikken. Ved fiske etter anadrom laksefisk i vassdrag er meldeplikten pålagt rettighetshaverne. Fiskeren på sin side plikter å redegjøre for fangsten til rettighetshaver. Den …

Les mer

nb_NONorwegian