Fiskekort og driftsplanlegging

Fiskekortløsning med rapportering til Statens naturoppsyn ligger i Fishrecord. Fishrecord er også tilgjengelig som nettløsning. I vassdrag med selvreproduserende bestander av anadrom laksefisk plikter fiskerettighetshaverne å gå sammen om felles forvaltning, jfr. lakse- og innlandsfiskloven § 25 annet ledd. Kravet …

Les mer

nb_NONorwegian