Fangstrapportering

Alle som fisker anadrom laksefisk plikter å sende en skriftlig oppgave over fangsten til bruk for den offisielle statistikken. Ved fiske etter anadrom laksefisk i vassdrag er meldeplikten pålagt rettighetshaverne. Fiskeren på sin side plikter å redegjøre for fangsten til rettighetshaver. Den …

Les mer

Fiskekort og driftsplanlegging

Fiskekortløsning med rapportering til Statens naturoppsyn ligger i Fishrecord. Fishrecord er også tilgjengelig som nettløsning. I vassdrag med selvreproduserende bestander av anadrom laksefisk plikter fiskerettighetshaverne å gå sammen om felles forvaltning, jfr. lakse- og innlandsfiskloven § 25 annet ledd. Kravet …

Les mer

nb_NONorwegian